998# Bypass Passcode iPhone (6s to X) with signal (Mina Bypass) ( Có sóng / IMei Quốc Tế )

DỊCH VỤ BYPASS IPHONE ĐANG DÍNH PASSCODE / DISABLE TỪ ( 6s TO X )  ( 6 và 6P không hổ trợ AE đừng add nhé )

+ Dịch Vụ này dành cho những máy không read được Token / Hoặc iOS 12

+ Không Meid / Có Meid đều dùng được dịch vụ này 

+ Cần check lock / quốc tế trước khi oder . Chỉ hổ trợ máy quốc tế / Máy Lock sẽ không có sóng sau khi bypass

+ Sau khi bypass mọi chức năng đều full . 

+ Không reset dòng 2 / Update iOS 

PS: Dịch vụ này chỉ bypass giống như icloud ẩn. Lỡ reset dòng 2 dính lại icloud thì làm lại không tốn phí . AE đọc kỉ hướng dẫn nhé

Link Tool Bypass Passcode : 

Hướng dẫn : 

Bypass passcode máy đang passcode > jb > click repair device > restore 13.5.1 > jb > click active = DoneFlag Counter
Powered by Dhru Fusion