Hướng Dẫn Mở ICLOUD ( Clean imei ) FPT/TGDĐ/VIETTEL

Hướng Dẫn Mở ICLOUD ( Clean imei ) FPT/TGDĐ/VIETTEL

  Hướng Dẫn Mở ICLOUD ( Clean imei ) FPT/TGDĐ/VIETTEL  Quý Khách muốn mở ICloud Iphone / Ipad ( IMEI CLEAN ) làm theo các bước sau :


  1/ Restore máy version cao nhất 


  2/ Check Imei hoặc seri number ở dịch vụ :


  001# CHECK ( KIỂM TRA ) ICLOUD [CLEAN/LOST/ON/OFF ] = IMEI   => check bằng imei


  002# CHECK ( KIỂM TRA) ICLOUD [CLEAN/LOST/ON/OFF] = SERI  => chek bằng seri number


  3/ Nếu kết quả  Clean . Quý khách chọn 1 trong mấy dịch vụ dưới đây :


  706# ICLOUD CLEAN VN 5SE/6/6P/6SP/7 ( FPT,TGDĐ )


  707# ICLOUD CLEAN VN 7p/8/8p/x ( FPT,TGDĐ )


  708# ICLOUD CLEAN VN Xr/Xs/Xsm ( FPT,TGDĐ )


  709# ICLOUD CLEAN VN 11 to Promax ( FPT,TGDĐ ) 


  710# ICLOUD CLEAN VN 5SE/6/6P/6SP/7 ( VIETTEL )


  711# ICLOUD CLEAN VN 7p/8/8p/x ( VIETTEL )


  712# ICLOUD CLEAN VN Xr/Xs/Xsm (VIETTEL )


  713# ICLOUD CLEAN VN 11 to Promax ( VIETTEL )   4/ Quý Khách lưu ý dịch vụ icloud trong quá trình xử lý nếu imei của quý khách từ clean sang lost thì sẽ được reject ( refund ) lại 


  5/ Tất cả Imei trong quá trình xử lý không được cancel ( nếu có delay )


  6/ Những imei từ clean sang lost phải chờ server cancel ra đàng hoàng mới được refund cho khách 


  7/ Mọi vấn đề thắc mắc về dịch vụ vui lòng gọi trực tiếp : 0989570090 ( Hiền ) để được trợ giúp 


  Thanks all
  Xem : 817
Powered by Dhru Fusion