Hướng Dẫn Mở ICLOUD ( Clean imei )

Hướng Dẫn Mở ICLOUD ( Clean imei )

  Hướng Dẫn Mở ICLOUD ( Clean imei )  Quý Khách muốn mở ICloud Iphone / Ipad ( IMEI CLEAN ) làm theo các bước sau :


  1/ Restore máy version cao nhất 


  2/ Check Imei hoặc seri number ở dịch vụ :


  001# CHECK ( KIỂM TRA ) ICLOUD [CLEAN/LOST/ON/OFF ] = IMEI   => check bằng imei


  002# CHECK ( KIỂM TRA) ICLOUD [CLEAN/LOST/ON/OFF] = SERI  => chek bằng seri number


  3/ Nếu kết quả  Clean . Quý khách chọn 1 trong mấy dịch vụ dưới đây :


  + Dịch vụ Fast 1-48h max72


  700# ICLOUD CLEAN WORLDWIDE Xs/Xr/Xsm/11/Pro/ProMax ( Fast ) ( Limit slots)


  701# ICLOUD CLEAN WORLDWIDE =ALL IPAD/APPLE WATCH


  + Dịch vụ ICLoud 1-7 ngày


  702# ICLOUD CLEAN WORLDWIDE 7/7+/8/8+ (NEW SOURCE)
  703# ICLOUD CLEAN WORLDWIDE X/Xs/Xr/Xsm (NEW SOURCE)
  704# ICLOUD CLEAN WORLDWIDE 11/11 Pro/Pro Max (NEW SOURCE)
  705# ICLOUD CLEAN WORLDWIDE =ALL IPAD/APPLE WATCH


  4/ Quý Khách lưu ý dịch vụ icloud trong quá trình xử lý nếu imei của quý khách từ clean sang lost thì sẽ được reject ( refund ) lại 


  5/ Tất cả Imei trong quá trình xử lý không được cancel ( nếu có delay )


  6/ Những imei từ clean sang lost phải chờ server cancel ra đàng hoàng mới được refund cho khách 


  7/ Mọi vấn đề thắc mắc về dịch vụ vui lòng gọi trực tiếp : 0989570090 ( Hiền ) để được trợ giúp 


  Thanks all
  Xem : 1368
Powered by Dhru Fusion