HƯỚNG DẪN CHECK ICLOUD ON / OFF/ CLEAN LOST

HƯỚNG DẪN CHECK ICLOUD ON / OFF/ CLEAN LOST

  HƯỚNG DẪN CHECK ICLOUD ON / OFF/ CLEAN LOST IPHONE / IPAD  1/ Quý Khách Login tài khoản 


  2/ Chọn Place Oder ( Đặt Hàng )


  3/ Chọn Dịch Vụ IMEI ( Dòng 1) 


  4/ Chọn dịch vụ 001# CHECK (KIỂM TRA) ICLOUD [CLEAN/LOST/ON/OFF] = IMEI ( SFast 30s )


  5/ Nhập IMEI 


  6/ Chọn Place Oder


  7/ Chọn Oder History ( Lịch Sử Đặt Hàng ) đẻ xem kết quả

  Xem : 1880
Powered by Dhru Fusion