HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FRP MI SERVER 24/7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FRP MI SERVER 24/7

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ FRP XIAOMI 24/7


  1/ LOGIN VÀO SERVER UNLOCKNHANH.COM


  2/ CHỌN DỊCH VỤ : FRP-MI# FRP XIAOMI ALL MODEL


  3/ MỞ TOOL KẾT NỐI 1.97 usbredirect  CONNECT IP 


  frpz.online:4541 (không dấu cách)


  Bước 4 : Đưa phone về miassistant mode và gắn cáp


  Bước 5 : Vào trang www.ping.eu copy ip và oder lên web


  z4955399640698_7a882757f1710ff700a1c300b58b4849.jpg  Sau 5 phút không done vui lòng call dí 0989570090 ( Hiền )


  Thanks All


  Xem : 5894
Powered by Dhru Fusion